PGK Geo-Meritum

Przedsiębiorstwo Geologiczno-Konsultingowe Geo-Meritum ze Śląska zaprasza Państwa do współpracy. Firma świadczy usługi geologiczne w sposób kompleksowy, oferując

 • badania geologiczne,
 • badania geotechniczne,
 • badanie gruntu.

Badania i nadzory geologiczne budów prowadzone są przez uprawnionych geologów. Wszystkie usługi geologiczne wykonywane są profesjonalnie. Głównym obszarem działalności jest Śląsk, ale badania geotechniczne i pozostałe usługi geologiczne mogą być wykonane na terenie całej Polski.

Usługi geologiczne oparte o doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwala wykonać każde zlecenie w sposób optymalny i z zachowaniem wszelkich standardów. Opinie geotechniczne przygotowane są na podstawie rzetelnie przeprowadzonych badań geotechnicznych, tj. na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych. Potwierdzeniem tego są liczne realizacje oraz referencje otrzymane od współpracujących firm.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z pełną usług geologicznych, prowadzonych na terenie Śląska i okolic.

Geologia i geotechnika

 • Sporządzanie dokumentacji i projektów prac geologicznych (w tym wszystkich niezbędnych badań geologicznych)
 • Sporządzanie dokumentacji geotechnicznych (opinii, projektów) na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych
 • Nadzory geologiczne / geotechniczne budów
 • Obsługa geotechniczna budów (badania zagęszczenia i nośności, badania gruntu, badania podstawowych parametrów geotechnicznych i wytrzymałościowych materiałów budowlanych)
 • Ocena stanu konstrukcji nawierzchni wraz z podłożem gruntowym (szczegółowe badanie gruntu)
 • Konsulting geologiczny/geotechniczny/laboratoryjny
 • Sporządzanie planów ruchu dla badań geologicznych
 • Badania geologiczne przy wykonywaniu ścian szczelinowych i robotach palowych
Zapraszamy również do zapoznania się z dokumentami:

Inżynier materiałowy

 • Konsultowanie problemów materiałowych i technologicznych w budownictwie
 • Sporządzanie programów zapewnienia jakości
 • Analiza zgodności rodzaju i jakości materiałów budowlanych pod kątem wymagań Specyfikacji technicznej lub innego kryterium
 • Analiza zgodności badań laboratoryjnych i terenowych pod kątem wymagań Specyfikacji technicznej lub innego kryterium
 • Dobór odpowiednich badań do pojedynczych materiałów lub całych tematów
 • Formułowanie opinii na temat materiałów budowlanych na podstawie wyników badań

REALIZACJE

Akredytacja laboratoriów wg PN/EN ISO-IEC 17025

 • Wycena kosztów wdrożenia systemu
 • Wdrożenie systemu
 • Audyty wewnętrzne
 • Nadzorowanie dokumentacji systemu
 • Doradztwo metrologiczne
 • Szkolenia z zakresu normy i wymagań systemowych

Geologia i geotechnika w wykonaniu PGK Geo-Meritum to profesjonalna usługa oparta o doświadczenie i wiedzę.