O firmie

Przedsiębiorstwo Geologiczno-Konsultingowe Geo-Meritum (w skrócie PGK Geo-Meritum) powstało w marcu 2012 roku. Od tego czasu firma prowadziła kilkadziesiąt nadzorów geologicznych oraz sporządziła kilkadziesiąt dokumentacji geologicznych i geotechnicznych.
Swoją siedzibę firma ma w jednym z największych miast Zagłębia Dąbrowskiego – na Górnym Śląsku, w Dąbrowie Górniczej.
Działalność PGK Geo-Meritum obejmuje głównie sektor geologii inżynierskiej i geotechniki. Nasze usługi świadczymy głównie w regionie Śląsk, ale wiele prac wykonujemy także w innych rejonach Polski. W naszej ofercie posiadamy:

  • badania geologiczne w regionie Śląsk i w innych regionach kraju
  • badania geotechniczne w regionie Śląsk i w innych regionach kraju
  • badania gruntu
  • przygotowanie dokumentacji geotechnicznych i geologicznych
  • nadzory geologiczne budów oraz wiele innych.

Dodatkowym sektorem działalności jest akredytacja laboratoriów budowlanych wg PN-EN ISO/IEC 17025. Mirosław Pytasz jest ekspertem Polskiego Centrum Akredytacji. Firma przeprowadza kompleksowe wdrażanie systemu zarządzania, nie tylko dla laboratoriów budowlanych ale także dla laboratoriów geologicznych i geotechnicznych.


W obecnej chwili firma jest prowadzona jednoosobowo, jednak w sytuacjach nagromadzenia zleceń jest wspomagana kompetentnymi podwykonawcami. Właściciel firmy Mirosław Pytasz jest uprawnionym geologiem-inżynierskim, który wykonuje badania geologiczne. W 2003 roku zostały mu nadane uprawnienia geologiczne kat. VII, przez ówczesnego Ministra Środowiska, które umożliwiają wykonywanie, dozorowanie i kierowanie pracami geologicznymi w zakresie:
– ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego,
– ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego.
Poza tym Mirosław Pytasz posiada ponad 13 letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu geologa i geotechnika, które zdobył podczas przebiegu kariery zawodowej, pracując jako geolog/geotechnik w kilku firmach geologicznych oraz prowadząc badania geotechniczne i badania geologiczne. Przez 4 lata pełnił funkcję kierownika laboratorium drogowego (badania mieszanek mineralno-asfaltowych, kruszyw, mieszanek betonowych, gruntów). Na stanowisku tym, poza zarządzaniem kilkunastoosobowym zespołem (m.in. nadzór i organizacja pracy, zapewnienie niezbędnych środków technicznych do wykonania określonych zadań) pełnił funkcję konsultanta materiałowego.
Funkcję kierownika laboratorium łączył ze stanowiskiem kierownika ds. jakości  w systemie zarządzania wg normy PN-EN ISO 17025. W związku z tym był odpowiedzialny za utrzymanie i wdrażanie dokumentacji systemu zarządzania laboratorium oraz jej tworzenie  i aktualizację. Działania z tym związane pozwoliły laboratorium na uzyskanie akredytacji przy Polskim Centrum Akredytacji.

Zapraszam Państwa do współpracy.