Oferta

Przedsiębiorstwo Geologiczno-Konsultingowe Geo-Meritum to przede wszystkim firma geologiczna. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu firma wykonuje profesjonalne badania geologiczne. W naszej ofercie znajdują się takie usługi jak: badania geotechniczne, badania geologiczne, badania gruntu oraz usługi z zakresu inżynierii materiałowej. Firma świadczy usługi w kompleksowym zakresie, dzięki czemu wszelkie prace przeprowadza sprawnie i szybko we wskazanym przez Zleceniodawcę miejscu.

Oprócz działalności geologicznej PGK Geo-Meritum zajmuje się wdrażaniem i nadzorem systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025. Właściciel firmy – Mirosław Pytasz, jest ekspertem technicznym Polskiego Centrum Akredytacji.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oferty:

Geologia i geotechnika

 • Sporządzanie dokumentacji i projektów prac geologicznych (w tym wszystkich niezbędnych badań geologicznych)
 • Sporządzanie dokumentacji geotechnicznych (opinii, projektów) na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych
 • Nadzory geologiczne / geotechniczne budów
 • Obsługa geotechniczna budów (badania zagęszczenia i nośności, badania gruntu, badania podstawowych parametrów geotechnicznych i wytrzymałościowych materiałów budowlanych)
 • Ocena stanu konstrukcji nawierzchni wraz z podłożem gruntowym (szczegółowe badanie gruntu)
 • Konsulting geologiczny/geotechniczny/laboratoryjny
 • Sporządzanie planów ruchu dla badań geologicznych
 • Badania geologiczne ścian szczelinowych i robót palowych

Inżynier materiałowy

 • Konsultowanie problemów materiałowych i technologicznych w budownictwie
 • Sporządzanie programów zapewnienia jakości
 • Analiza zgodności rodzaju i jakości materiałów budowlanych pod kątem wymagań Specyfikacji technicznej lub innego kryterium
 • Analiza zgodności badań laboratoryjnych i terenowych pod kątem wymagań Specyfikacji technicznej lub innego kryterium
 • Dobór odpowiednich badań do pojedynczych materiałów lub całych tematów
 • Formułowanie opinii na temat materiałów budowlanych na podstawie wyników badań

Akredytacja laboratoriów wg PN/EN ISO-IEC 17025

 • Wycena kosztów wdrożenia systemu
 • Wdrożenie systemu
 • Audity wewnętrzne
 • Nadzorowanie dokumentacji systemu
 • Doradztwo metrologiczne
 • Szkolenia z zakresu normy i wymagań systemowych

Głównym obszarem naszej działalności jest Śląsk, ale dojeżdżamy w każde wskazane przez Zleceniodawcę miejsce.